Onze school is groot, het aantal leerlingen klein. Dat geeft een warme, geborgen sfeer waarin iedereen elkaar kent. Je brengt je kleuter tot in de klas en kan meteen even praten met de leerkracht. Kinderen van de lagere school zet je af aan de poort.  

Ruim, groen en gezond 

Je kind krijgt les in ruime, lichte klassen. De kleuterklassen komen uit op de speelplaats en hebben eigen toiletjes. Op de grote speelplaats kan je basketten, voetballen, fietsen, klimmen, pingpongen. Liever rustig aan een picknicktafel of in onze boekenhoek? Het kan allemaal.  

De leerlingen brengen elke dag fruit mee. We joggen ‘s maandags met de hele school en vanaf de derde kleuterklas gaan we zwemmen. Regelmatig trekken we naar het park, de Oude Landen of Ekerse Putten. De kinderen leren veilig fietsen. Onze verkeersgroep organiseert activiteiten zoals wieltjesdag en deelname aan de verkeersvrije dag in Ekeren.  

Goed in je vel bij Willem Tell 

Bij ons mag je jezelf zijn en fouten maken. Ben je nieuw? Dan houden we een uitgebreid gesprek met jou én je ouders. Ook nadien staat onze deur altijd open. Zit je kindje in de derde kleuterklas? Dan krijgt het een meter of peter uit het vijfde leerjaar die de overgang naar de lagere school mee begeleidt.  

De eerste weken werken we aan een goede klasgroep, met vertrouwen en respect aan de basis. Hoe zeg je rustig je mening? Hoe praat je een conflict uit? De leerlingen leren het al doende en we houden er acties rond. Het resultaat? Leerlingen die respectvol omgaan met mensen, materiaal en natuur.  

Afbeelding
Willem Tell kinderen trommelen op vaten

Al vanaf de kleuterklas stimuleren we om dingen zelf te doen: jas aandoen, materiaal nemen, taakjes kiezen. In de lagere school leren de kinderen hun schoolwerk zelf plannen. De zorgleerkracht biedt ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Sterke leerlingen krijgen extra uitdaging of helpen klasgenootjes. 

Breed aanbod, ruime blik 

We zetten leesplezier en -motivatie voorop. De schoolbib bevat nieuwe, boeiende boeken, waarrond we leesprojecten organiseren. Jaarlijks doen we enthousiast mee met schrijfwedstrijd De Wondere Pluim. 

We zetten de blik van de leerlingen wijd open. Ze leren technologie kennen, muziek, ICT… Elk kind schittert op zijn of haar manier tijdens onze projecten en ons schoolfeest: naast podiumbeesten hebben we scenaristen nodig, decorbouwers enzovoort. We leren ook buiten de schoolmuren: in de dierentuin, de natuur, het cultureel centrum, musea ... Na de schooluren kunnen leerlingen hier ook muziekles volgen bij de Academie van Ekeren.  

In onze leerlingenraad laten de kinderen hun stem horen. Zo organiseerden ze al eens het carnavalsfeest, acties voor de Warmste Week en zorgden ze voor de speelgoedtoog en stepjes op school. 

We betrekken jou erbij, ouder 

Via Facebook, mail en smartschool houden we je op de hoogte en delen we foto’s. Kom gerust de verjaardag van je kleuter meevieren of ga mee op uitstap. Ben je een geboren organisator? In het oudercomité kan je je storten op onze schoolactiviteiten, het schoolfeest of de quiz. 

Afbeelding
Kinderen op groene speelplaats van Willem Tell